Tuyển tập Văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (Bộ 4 tập)

960,000

– Phương Đình – Nguyễn Văn Siêu là một danh nhân văn hoá lớn của đất Thăng Long – Hà Nội. Khối lượng tác phẩm Văn thơ của Nguyễn Văn Siêu để lại rất lớn, có giá trị, đặc biệt phần thơ cho đến nay hầu như chưa được quan tâm tuyển dịch.

– Công trình sẽ tuyển chọn và cung cấp cho bạn đọc các bản dịch Văn thơ Phương Đình – Nguyễn Văn Siêu được chú thích một cách đầy đủ… nhằm phục vụ đối tượng bạn đọc rộng rãi. Công trình sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quan về danh nhân văn hoá này, những cống hiến đóng góp của ông, cũng như bước đầu có những đánh giá về văn thơ Phương Đình – Nguyễn Văn Siêu về giá trị nội dung và nghệ thuật. Qua sáng tác thơ văn của ông, người đọc có thể hiểu được tư tưởng của một nhà văn hóa lớn của Thăng Long – Hà Nội, cũng từ đó có thể hiểu được những giá trị văn hóa của mảnh đất kinh đô nghìn năm.

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon