Địa chí Hà Tây

280,000

Địa chí Hà Tây là bộ sách chuyên khảo viết về lịch sử văn hóa của các làng ở tỉnh Hà Tây. Công trình khảo cứu giới thiệu một số bản hương ước ở Hà Tây sẽ cung cấp cho bạn đọc nhiều tư liệu để hiểu biết về quá trình lập làng, giữ gìn thuần phong mĩ tục của nhân dân ta.

Kế thừa kết quả công trình được xuất bản lần trước, lần này Địa chí Hà Tây được cấu trúc theo 5 phần, đặt làm 5 chương:

Chương I: Đất và người Hà Tây

Chương II: Lịch sử truyền thống

Chương III: Kinh tế

Chương IV. Văn hoá xã hội

Chương V. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hà Tây

Cuốn sách giúp cho nhiều thế hệ người Việt nói chung và người Hà Nội nói riêng hiểu rõ về mọi phương diện xưa và nay của một vùng đất thuộc về thủ đô mới hôm nay.

Hết hàng