Địa bạ cổ Hà Nội (Bộ 2 tập)

480,000

 Địa bạ là một nguồn tư liệu rất phong phú và quý giá để nghiên cứu nông thôn và cả đô thị Việt Nam trên nhiều phương diện: tình hình khai phá ruộng đất, đặc điểm của nông nghiệp cổ truyền; chế độ sở hữu ruộng đất; tình trạng chiếm hữu ruộng đất và sự phân hoá xá hội ở nông thôn, kết cấu xã hội và các giai tầng; thống kê các dòng họ và sự phân bố theo các khu vực; bộ máy hành chính và quản lý từ cấp cơ sở…. Đây là nguồn tư liệu quý gần đây được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, khai thác.

  Địa bạ cổ Hà Nội là nguồn tư liệu về hai huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận (địa giới hành chính cũ của Hà Nội) được dịch, hiệu đính… Trên cơ sở nguồn tư liệu này tổng hợp, đưa ra những phân tích chuyên sâu về quy mô ruộng đất, quy mô sở hữu… của vùng đất Hà Nội cổ. Công trình cũng đưa ra những nghiên cứu chuyên đề về chế độ ruộng đất và cơ cấu đô thị Hà Nội nửa đầu thế kỷ 19; hệ thốn đơn vị hành chính và tổ chức quản lý, cảnh quan tự nhiên của Hà Nội; di tích lịch sử – văn hoá của Hà Nội… Đây là nguồn tài liệu có giá trị về Thăng Long – Hà Nội.

icons8-exercise-96 chat-active-icon