Hà Nội – Danh thắng và di tích (Bộ 2 Tập)

480,000

Giới thiệu lịch sử, tiến hành hiệu đính khoa học và nghiên cứu bổ sung tư liệu đầy đủ, chính xác cho các danh thắng, di tích lịch sử – văn hoá – cách mạng kháng chiến tiêu biểu ở Hà Nội (Phân loại theo từng loại hình: Danh thắng, di tích lịch sử văn hoá, di tích cách mạng kháng chiến…).

Qua việc giới thiệu về di sản văn hoá, về hệ thống các danh thắng và di tích tiêu biểu của Hà Nội nhằm giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc của nhân dân ta đối với Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố anh hùng, nhân ái, hoà bình. Cuốn sách này với nội dung được thực hiện sẽ cung cấp cho người đọc những thông tin tư liệu, tổng hợp và đầy đủ nhất thể hiện được những nét tiêu biểu, đặc trưng của văn hoá Thăng Long – Hà Nội nhìn từ danh lam thắng cảnh và di tích Lịch sử – Văn hoá.

Đối tượng phục vụ:

– Nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước muốn tìm hiểu về lịch sử Hà Nội, về các danh lam thắng cảnh các di tích lịch sử văn hoá, các di tích cách mạng kháng chiến ở Hà Nội.

– Các nhà nghiên cứu khoa học, cán bộ quản lý văn hoá; học sinh các trường phổ thông và đại học (Tham quan, học tập về lịch sử, về di sản văn hoá ở Thủ đô); phục vụ các bạn đọc ở thư viện.

icons8-exercise-96 chat-active-icon