Atlas Thăng Long – Hà Nội

240,000

Atlas sẽ là tài liệu trực quan sinh động giới thiệu về phạm vi lãnh thổ, đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội và sự thay đổi không gian đô thị của thủ đô Hà Nội qua các thời kỳ, góp phần tích cực đối với quy hoạch và quản lý thủ đô Hà Nội.
Atlas sẽ là tài liệu khoa học, cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của thủ đô Hà Nội.
Đông đảo bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu về Thủ đô Hà Nội theo nhiều mục đích khác nhau..
Việc xây dựng Atlas Hà Nội là rất cần thiết, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Atlas Hà Nội được thành lập, nó sẽ là tài liệu trực quan rất có giá trị phục vụ năm kỷ niệm ngàn năm văn hiến Thăng Long Hà Nội, giới thiệu với đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước, là tài liệu có giá trị khoa học đối với các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, quy hoạch, hoạch định khi nghiên cứu, quản lý về thủ đô Hà Nội. Là cơ sở khoa học rút ra những quy luật của các quá trình và hiện tượng diễn ra trong phạm vi lãnh thổ Hà Nội, là cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chính sách và chiến lược phát triển kinh tế xã hội phù hợp với đặc trưng của thủ đô Hà Nội, giúp khai thác có hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh của lãnh thổ, bảo đảm sự phát triển bền vững của thủ đô.
Nội dung của Atlas Hà Nội bao gồm hệ thống bản đồ, sơ đồ, hình ảnh, thuyết minh về Thủ đô Hà Nội ở các khía cạnh lịch sử phát triển, tự nhiên, kinh tế – xã hội. Atlat bao gồm các nội dung chính sau:
Mở đầu (bao gồm bản đồ ảnh vệ tinh Hà Nội và bản đồ hành chính Hà Nội hiện nay, các bản đồ có bài viết và ảnh kèm theo);
Thăng Long – Hà Nội trên bản đồ các thời kỳ (bao gồm các bản đồ cổ, các bản đồ thời nhà Nguyễn, thời Pháp thuộc và những năm gần đây);
Thăng Long – Hà Nội trong các công cuộc chống ngoại xâm, giành độc lập và bảo vệ đất nước (bao gồm các bản đồ về các sự kiện lịch sử, các di tích lịch sử từ thời chống quân xâm lược phương Bắc đến kháng chiến chống Mỹ);
Hà Nội trong công cuộc đổi mới (bao gồm các nhóm bản đồ: dân cư và đô thị hóa, kinh tế , văn hóa, khoa học, giáo dục – đào tạo, y tế. Kèm theo bản đồ có các bài viết và ảnh minh họa);
Hà Nội hướng tới năm 2020 (bao gồm các bản đồ, biểu đồ thể hiện kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội đến năm 2020).

icons8-exercise-96 chat-active-icon