Làng nghề, phố nghề Thăng Long – Hà Nội trên đường phát triển

200,000

– Cuốn sách không đặt yêu cầu là một công trình nghiên cứu khoa học, mà là một cuốn sách biên soạn, có kế thừa kết quả nghiên cứu của các cuốn sách đã xuất bản trước đây về đề tài này và có những nội dung mới đề cập.

– Nội dung của sách có điểm qua một số nét về lịch sử phát triển, song tập trung vào thực trạng (những thành tựu, yếu kém) và những định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề, phố nghề Thăng Long – Hà Nội trong thời gian tới.

– Cuốn sách góp phần tổng kết một lĩnh vực hoạt động kinh tế – văn hóa – xã hội rất quan trọng (phố nghề, làng nghề) của nhân dân Hà Nội (theo địa giới mới gồm cả Hà Tây) trong quá trình lịch sử, nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Qua đó, nêu cao lòng tự hào chính đáng của nhân dân Thủ đô “Thăng Long nghìn năm văn hiến” và “Đất trăm nghề Hà Tây”, những đặc trưng văn hiến của Thủ đô. Từ lịch sử, rút ra những kinh nghiệm, bài học và đề xuất phương hướng bảo tồn, phát triển phố nghề, làng nghề trong tình hình mới của Hà Nội: tiếp tục đổi mới, phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

icons8-exercise-96 chat-active-icon