Tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội: Tuyển tập Hương ước

640,000

 Nghiên cứu hương ước Thăng Long – Hà Nội là bộ sách chuyên khảo và tuyển dịch về mảng tư liệu Hán Nôm viết về lịch sử văn hóa của các làng ở Thăng Long  – Hà Nội. Khảo cứu giới thiệu một số bản hương ước ở Hà Nội sẽ cung cấp cho bạn đọc nhiều tư liệu để hiểu biết về quá trình lập làng, giữ gìn thuần phong mĩ tục của nhân dân ta.

– Hương ước là những qui ước điều lệ của một cộng đồng người chung sống trong cùng một khu vực, để điều hoà quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tập thể, hoặc giữa tập thể này với tập thể khác. Trong xã hội Việt Nam thời xưa, các tổ chức hương thôn như phe giáp, xóm ngõ, làng xã thường đặt ra những điều ước để ràng buộc chế ngự lẫn nhau, điều hoà, giải quyết các tranh chấp va chạm. Hương ước chỉ là một danh từ chung để chỉ những qui ước của làng xã. Trên thực tế chúng ta còn thấy Hương ước được gọi bằng những tên khác nhau: Hương lệ, Hương khoán, Ước lệ, Khoán ước, Qui ước, Lệ định, Lệ tục…

– Thăng Long – Hà Nội có lịch sử hàng ngàn năm, dân số ngày một nhiều thêm, nhân tài bốn phương tụ hội. Cộng đồng dân cư ở đây luôn luôn phải có những qui ước, những điều khoản ràng buộc nhau, giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh, đặt ra những qui ước mới để phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh mới. Do vậy hương ước ở vùng kinh kỳ này có lịch sử lâu đời và luôn luôn có thay đổi. Các điều khoản trong hương ước cổ truyền của cư dân vùng Kẻ Chợ kinh kỳ này có thể có những đóng góp tích cực cho các qui ước lối sống văn minh mới.

Hệ thống các bản hương ước cổ phần lớn đã được sưu tầm đưa về lưu giữ ở các Thư viện lớn ở Trung ương và Hà Nội. Một số lượng đáng kể có thể nhiều đến hàng trăm văn bản hiện đang lưu giữ tại các làng xã thuộc Hà Nội. Một bộ phận đã được dịch ra tiếng Việt và giới thiệu rộng rãi. Khi thực hiện công trình này, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác khảo cứu văn bản. Tất cả các bản hương ước ở thư viện hay trong dân gian đều được giám định rõ tính chất chân nguỵ của văn bản, sau đó mới dịch giới thiệu.

– Đề tài này tuyển chọn:

Các bản hương ước có niên đại cổ gồm các bản khắc trên kim loại, khắc trên bia đá.

+ Các bản hương ước liên quan đến làng nghề. Đặc biệt là địa giới Hà Nội vừa mở rộng. Dân gian có câu “Hà Tây là đất trăm nghề”, do vậy Hà Nội mở rộng có nhiều hơn một trăm nghề.

+ Các bản hương ước giới thiệu về công tác khuyến học, bảo vệ trật tự trị an.

+ Các bản hương ước có nội dung giáo dục tư cách đạo đức.

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon