Tuyển tập tác phẩm văn hoá ẩm thực Thăng Long – Hà Nội

280,000

– Văn hoá, văn hoá ẩm thực hình thành trong một quá trình, trở thành giá trị trong đời sống, được giữ gìn và vun đắp trong suốt quá trình lịch sử. Văn hoá ẩm thực là sự lựa chọn của con người, là kết quả của quá trình nhận thức trong lịch sử. Văn hoá ẩm thực Hà Nội là sản phẩm của vùng đất và người này, nó mang giá trị hội tụ và lan toả trong suốt diễn trình lịch sử. Các công trình nghiên cứu về văn hoá Việt Nam thường nghiên cứu văn hoá từ hệ thống giá trị vật chất và tinh thần tới hệ thống các khái niệm, giá trị mang tính phổ quát, tuy “có” nhưng “ít” chú ý đến khía cạnh ẩm thực nhất là ẩm thực Hà Nội, khía cạnh của bản sắc văn hoá người Hà Nội. Và khía cạnh ẩm thực thường bị nhìn nhận như một tập quán, một thói quen, một phong tục, chưa được nhìn trong sự vận động.

– Văn học là một trong những lĩnh vực thể hiện những khía cạnh đẹp nhất của văn hoá ẩm thực nhất là ở các tay bút cự phách của văn học dân tộc. Bởi vậy đề tài tập hợp những trang viết tinh hoa nhất về món ăn, thú ăn văn hoá ẩm thực của người Hà Nội như một đặc trưng, một nét trội của văn hoá Hà Nội. Qua văn hoá ẩm thực giới thiệu nét đẹp trong tính cách người Hà Nội; khẳng định ý nghĩa tích cực và sự vận động của một số phương diện về văn hoá người Hà Nội trong lịch sử.

icons8-exercise-96 chat-active-icon